Pumper
Menu linie
Forside | Vedtægter | Regnskaber | Takstblade | Referater | Bestyrelsen | Andet
 
 
Generalforsamling 2019
afholdes lørdag d. 15. juni kl. 10.00
på Fuglsøcenteret.
   
Der er normal drift på vandværket.
Ved driftsproblemer kontakt
Mogens Vognsen
Mobil 2422 3035
eller mail mv@mogensvognsen.dk
Der foretages elektronisk aflæsning af forbrug d. 1/6 2019. Du skal som forbruger ikke foretage dig noget, kun hvis du ønsker at kontrol aflæse kan du gøre det denne dag.
Der har lige været et større brud hos en forbruger. Der var ikke lukket for hovedhanen. Værket fik en alarm om stort forbrug, men inden stedet blev fundet var der løbet ca. 500 m3 vand ud. Vi anbefaler at der lukkes ved hovedhanen når huset forlades i længere tid.
Under fanen Andet er der en artikkel fra JP der omhandler kosekvenserne for ikke at lukke for vandet.
Ændringer af adresser og lign. bedes oplyst til
Lone K. Møller
8752 7200 Kontortid 9 - 12
lkm@djursvand.dk
Der har været 21105 besøgende Siden er sidst opdateret d. 21-5-2019